loading

Kontakt

Lokacija

Kamnik pod Krimom 8b, SI-1352 Preserje

Telefon

+386 1 363 31 30

Email

info@plan-net.si

Aktualno

Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih in potrošniških skupinah
 

Akronim projekta: AI4energy

Koordinator: 3 TAV d.o.o.

Partnerji na projektu:
ADRIA DOM d.o.o.,
MAGLES d.o.o.,
IMP Armature d.o.o.,
SOLVESALL d.o.o.,
TELETECH d.o.o.,
PLAN-NET d.o.o.

Trajanje projekta. 1.6.2019 – 31.5.2022

Vrednost sofinanciranja projekta: 2.861.474,64 EUR

Glavni rezultat projekta: Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih, potrošniških skupinah in digitaliziranih tovarnah.

Ostali rezultati projekta:

 • Razvita oblačna platforma za masovno pošiljanje registrirane e-pošte (Big Data, Claud native platforma), razvit nov proizvod “Inteligentna mobilna hiša primerna za povezavo v potrošniške skupine”,
 • Razvita pametna destinacija (celovita rešitev pametnega naselja mobilnih hiš: AI, inteligentne mobilne hiše, sončne elektrarne in hranilniki energije),
 • Modul za lokalni ali oddaljeni nadzor naprav in upravljanje energije v mobilni hiši (iot, mobilna aplikacija, zaledni sistem),
 • Digitalizacija proizvodnje in razviti digitalni dvojčki pri industrijskih partnerjih projekta (iot, računalniške simulacije proizvodnih procesov),
 • Digitalizacija dobaviteljske verige (brezpapirno poslovanje, povezava dveh digitalnih dvojčkov med seboj v zanko),
 • Digitalno sledenje posameznemu izdelku skozi proizvodnjo do kupca in skozi celo njegovo življenjsko dobo preko vgrajenih senzorjev.

Glavni cilji projekta:

 • Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih, potrošniških skupinah in digitaliziranih tovarnah.

Ključni problemi, ki jih bomo reševali so:Profiliranje narave potrošnika glede porabe energije skozi čas in odvisnost porabe glede na druge zunanje vplivne faktorje (temperaturo, industrijska naročila, planiran dopust, itd.)
Zbiranje podatkov skozi množico porabnikov (avtomatiziran masovni zajem podatkov v rednih periodičnih časovnih intervalih iz različnih elektronskih virov IoT (pametna omrežja, pametni števci, druga senzorika, itd.). Ločevanje informacij od surovih podatkov, hranjenje in obdelava velikih količin podatkov (desetine milijonov letno) – Big Data. S pametno umetno inteligenco AI bomo napovedovali porabo energije v prihodnosti.

 • Inteligentna mobilna hiša primerna za povezavo v potrošniške skupine

Inteligentne mobilne hiše, ki jih bo mogoče povezovati v potrošniške skupine in aktivno upravljati.

 • Integracija fotovoltajike in hranilnikov energije z inteligentno mobilno hišo

Razvoj samozadostne inteligentne hiše različnih stopenj skupaj z razvojem sistemov za energetsko samozadostnost ali dopolnilnost (fotovoltajika, hranilniki energije, polnilnice, sistemi za upravljanje)

 • Digitalizacija proizvodnje in digitalni dvojček

Razvoj inteligentne tovarne pri vseh industrijskih partnerjih (Adria Dom, IMP Armature, Magles) s ciljem digitalizacije proizvodnje

 • Povezava med AI in pametno destinacijo

Postavitev demonstracijskega okolja Adria e-Village: Postavitev skupine inteligentnih mobilnih hiš, priključitev na fotovoltajiko in hranilnike energije, demonstracija in evalvacija delovanja spremljanja in aktivnega upravljanja z energijo kot potrošniške skupine preko priključitve na oblak in z uporabo umetne inteligence

  
     
 
Aktivni odjemalec: Razvoj in demonstracija tehnologij za aktivacijo tehnološkega in ekonomskega potenciala prilagajanja odjema in prilagajanja razpršene proizvodnje pri malih odjemalcih
 

Glavni cilj projekta je razvoj in demonstracija sistema, ki z uvedbo naprednih storitev prilagajanja, tako odjema malih porabnikov kot proizvodnje malih razpršenih ponudnikov, omogoča demokratično vključitev malih odjemalcev in proizvajalcev na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami, hkrati pa napoveduje in povečuje razpoložljive kapacitete sistemskih storitev, ki jih za delovanje elektroenergetskih sistemov (EES) potrebujejo sistemski operaterji.

Dostop malih odjemalcev in razpršenih proizvodnih naprav (v ciljnih skupinah gospodinjstev in SME) na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami prispeva k: vključitvi fleksibilnosti teh odjemalcev in s tem k povečanju razpoložljivih kapacitet sistemskih storitev, vzpostavitvi novih storitev (regulacija napetostnega profila, kompenzacija jalove energije …) namenjenih sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja; zmanjševanju potreb po investiranju v razvoj in nadgradnjo omrežij; dvigu zavedanja pomena prilagodljive rabe energije skladno s stanjem v omrežju in dogajanju na trgih z električno energijo; izboljšanju ekonomike investiranja v razpršene obnovljive vire energije in pametne ter energetsko učinkovite naprave pri odjemalcih; dodatni funkcionalnosti pametnih naprav povezanih v platformo agregatorja, ki omogoča lastnikom naprav ustvarjanje dodatnih prihodkov (monetizacija); večja samooskrba z energijo vzpostavlja možnost otočnega obratovanja na nivoju porabnika; preko nadzora porabe in KPI prispeva k zmanjšanju porabe električne energije v gospodinjstvih in posledično k manjšemu izpustu toplogrednih plinov v okolje.
Projekt povezuje več ločeno razvitih produktov in storitev, ki imajo vsaka svoj specifični namen. Najkompleksnejši novi produkt, tj. celovita integracija vseh rezultatov projekta, bo vseboval naslednje storitve na osnovi agregacije prilagodljivega odjema in proizvodnje razpršenih malih odjemalcev:

 1. regulacija ravnotežja omrežja – namenjena sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (primarna regulacija, sekundarna regulacija, pozitivna in negativna terciarna regulacija);
 2. regulacija napetosti omrežja – namenjena sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja;
 3. storitev izravnave odstopanj – namenjena bilančnim skupinam oziroma odgovornim bilančnih skupin;
 4. trženje prilagodljivosti (fleksibilnosti) – namenjeno prilagodljivim ponudnikom (GEN-I bo fleksibilnost ponujal na izravnalnem trgu, trgu znotraj dneva in trgu za dan vnaprej);
 5. upravljanje samooskrbe ali otočnega obratovanja – namenjeno posameznemu porabniku ali manjšemu številu povezanih porabnikov;
 6. učinkovita raba energije aktivnega odjemalca z uvedbo monitoringa in KPI (Key Performance Indicators) pokazateljev.

Glavni sklopi aktivnosti so:

 • Postavitev temeljev projekta
 • Razvoj agregatorske platforme
 • Razvoj opreme za prilagajanje odjema pri malih odjemalcih
 • Razvoj sistema za prilagajanje razpršene proizvodnje
 • Razvoj sistema za fleksibilno upravljanje e-mobilnosti
 • Postavitev pilotnih projektov
 • Testiranje in validacija
 • Diseminacija in eksploatacija rezultatov

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 3.327.546,60EUR, vrednost sofinanciranja pa je 1.103.922,89 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Člani partnerstva:
GEN-I d.o.o.
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
COSYLAB d.d.
SITEL d.o.o.
ELEKTRINA d.o.o.
GOAP d.o.o. Nova Gorica
KRONOTERM d.o.o.
ELES, d.o.o.
PLAN-NET d.o.o.

  
     
Integrirane sončne elektrarne
 

 
 
 
Plan-Net postal del združenja PV CYCLE
 

Podjetje Plan-Net je prvo slovensko podjetje, ki je postalo del združenja PV CYCLE. V podjetju Plan-net je zbirna točka za sončne module iz sončnih elektraren.

Sončna elektrarna ima življensko dobo, ki je odvisna od modulov. Ko je potrebna zamenjava, lahko moudle pripeljete na zbirno točko

Moduli se ponovno reciklirajo in ponovno uporabijo za izgradnjo sončne elektrarne.

 
 
 
V družbi Plan-Net so priklopljeni na sonce
 

V Kamniku pod Krimom je družba Plan-Net na sedežu podjetja otvorila že drugo sončno elektrarno.

Kamnik pod Krimom, Preserje – Ob prisotnosti župana občine Brezovica Metoda Ropreta, župana občine Šmartno pri Litiji Milana Izlakarja, direktorice krajinskega parka Ljubljansko Barje Barbare Zupan, predstavnika evropskih zelenih Darka Kranjca, predsednika obrtne zbornice Vič Andrej Stritar, poslovnih partnerjev, zaposlenih in drugih gostov so v podjetju Plan- net otvorili že drugo sončno elektrarno na njihovi poslovni stavbi. Prvo so zgradil leta 2008.

Podjetje Plan-net deluje že 11 let in v tem času so se iz podjetja, ki izvaja elektroinštalacije, razvili v podjetje, ki zastopa tuje blagovne znamke na področju ups-ov, agregatov, sončnih modulov in razsmernikov. Ponujajo celovite rešitve na področju elektroinštalacij in sončnih elektrarn. V letu 2006 so pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2000, kar jim omogoča sodelovanje z najboljšimi slovenskimi podjetji. Direktor podjetja Plan-net mag. Marko Femc je na otvoritvi dejal: »Strateško odločitev, da razširimo delovanje na področje fotovoltaike smo sprejeli že leta 2008. Odločitev ni bil težka, saj je fotovoltajika sodobna tehnologija, ki nam omogoča pridobivanje elektrike iz sonca, sonce je pa neskončen vir energije. Hkrati pa pri proizvodnji elektrike iz sonca ne onesnažujemo okolja.« Elektrarna Plan-net II je moči 40 kilovatov, pri gradnji so uporabili 144 polkristalnih modulov Upsolar, moči 280 vatov, centralni razsmernik AROS 40 kW, string box za nadzor nizov, za nadzor celotne elektrarne uporabljajo nadzor Meteocontrola, ki ga izvajajo preko interneta. Namestili so tudi informativni displej, ki prikazuje skupno proizvedeno električno energijo, trenutno proizvodnjo in prihranek pri CO2. Elektrarna bo letno proizvedla 40 MWh, prihranek pri onesnaževanju bo 27 ton CO2. Proizvedena energija zadošča za oskrbo 15 gospodinjstev za celo leto. Prihodki bodo 16 tisoč eur na leto. Elektrarna se bo povrnila v 7 letih in pol. V podjetju Plan-net gradijo sončne elektrarne na ključ, kar pomeni, da oni izvedejo projekt, pridobijo soglasja, zgradijo elektrarno, pridobijo deklaracijo naprave in uredijo podpis pogodbe z državo.

Vabljeni na sejme MOS!
 
Podjetje Plan-net se bo že tradicionlno predstavilo z programomo za izgradnjo sončnih elektraren. Predstavili bomo sončno elektrarno, razsmernik Aros, solarne module Upsolar, konstrukcijo Schletter in nadzorni sistem Meteocontrol.
 
Razsmerniki Aros Siro sedaj na voljo tudi od 500kw do 1MW
 
Več o razsmerniki Aros Sirio si lahko preberete tukaj.
 
Upsolar prejel oceno “ZELO DOBRO”
 
Upsolar prejel oceno ”ZELO DOBRO” od nemškega OKO TEST MAGAZINA.
 
Plan-Net pridobil certifikate za montažo sončnih elektraren in podkonstrukcij Schletter
 
Deset zaposlenih podjetja Plan-Net je opravilo modulno usposabljanje za osnovno načrtovanje, montažo in vzdrževanje fotonapetostnih sistemov na Srednji šoli tehniških strok Šiška. Zaposleni so pridobili strokovne in ključne kompetence, ter certifikate, ki potrjujejo njihovo usposobljenost. Zaposleni so pridobljeno znanje ze preizkusili na terenu. Prva zgrajena sončna elektrarna stoji prav na strehi našega podjetja v Kamniku pod Krimom, postavili pa smo elektrarno v ljubljanskem Šentvidu, v gradnji je tudi sončna elektrarna v Lescah. Poleg osnovnega izobraževanja za monterje solarnih elektrarn, so se nasi mojstri učili montaže pod-konstrukcije pri podjetju Schletter v Nemčiji. Šest zaposlenih je tako pridobilo certifikate, ki potrjujejo, da so usposobljeni za montažo pod-konstrukcije.
 
PLAN-NET na Mednarodnem obrtnem sejmu
 
Podjetje se je tudi letos udeležilo Mednarodnega obrtnega sejma, ki je potekal med 9. in 16. septembrom v Celju.
Podjetje se je preselilo v nove prostore
 
Podjetje se je v letu 2007 preselilo v nove prostore, v katerih je dovolj postora za razvojni laboratorij, garažo, skladišče in pisarne. Družba si je tako za daljše obdobje zagotovila ustrezne poslovne prostore, ki bodo omogočili širjenje družbe.

Video vizitka podjetja Plan-net d.o.o.
 

PlanNet_vizitka.wmv
(.wmv 4.3MB)

Posnetek si lahko ogledate s programom:
 

Pridobitev certifikata ISO 9001:2000!
 

Družba Plan-net je v mesecu marcu 2006 pridobila standard ISO 9001:2000, ki odraža našo uspešnost in trajno usmeritev k profesionalnemu in doslednemu načinu izvajanja naših storitev.

Politika kakovosti je temeljni del poslovne politike družbe zato se vodstvo in vsi zaposleni družbe Plan-net zavezujemo za dosledno izpolnjevanje zahtev strank, zakonskih zahtev in zahtev standarda ISO 9001:2000 in za nenehno izboljševanje storitev, procesov in sistema vodenja.

 

 
Enostavno manevriranje znotraj zgradb z novim dvigalom!
 

V družbi smo v letu 2005 razširili naš asortiman dvigal z investicijo v dvigalo LIEBHERR LTM 1045-1 (45 t).

Kompaktna oblika (3 osi) omogoča optimalno manevriranje dvigala znotraj izgradnje montažnih zgradb. Dodano ima snemljivo podaljšano roko dolžine 16m. Maksimalna teža bremena je 45 ton.

Nudimo vam:

 • Odziv v 24 urah
 • Hitro in kakovostno izvedbo
 • Ugodno ceno